Projekt
close
EN

Modell för äldres välmående och livskvalitet

Projektets namn: Förstudie av modell för äldres välmående och livskvalitet

Projektägare: Ljungby kommun

Kort information om projektet: Med en befolkning som lever allt längre och äldre som i större utsträckning vill bo kvar hemma och vara självständiga finns
utmaningar som samhället behöver möta. Ideella organisationer har spelat en viktig roll för att skapa gemenskap och sociala sammanhang, vilket kan minska ensamhet. 

Därför vill Ljungby kommun tillsammans med den ideella sektorn utforska möjliga modeller för ett framtida samarbete i kommunen, med ett gemensamt digitalt verktyg där offentliga och ideella aktörer tillsammans kan erbjuda stöttning och möta de äldres behov.

Styrelsens motivering: Förstudien handlar om att utveckla modell för att hjälpa äldre till meningsfylld sysselsättning och livskvalité. Det är ett gemensamt mål mellan föreningar, enskilda personer och kommunen för att stärka de äldre.

Notera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev