Projektet medfinansieras av EU:s landsbygdsfond.

Unga för landsbygden

Projektet Unga för landsbygden lyfter landsbygdens potential och attraktionskraft  och jobbar för att fler ska vilja bo och verka på landsbygden. Detta gör vi bland annat genom att lyfta goda exempel från vår levande landsbygd, främst på sociala medier. 

Här kan du läsa om projektets resultat

Vill du veta mer?

Har du en idé, en tanke eller bara vill höra lite om projektet? Kontakta gärna vår verksamhetsledare Annika Nilsson.